×

Tran Phuc Hau

460 Reputation

I am a Technical Manager at Vinahost, Vinahost is a partner of AlibabaCloud in Vietnam. I love researching new technology. Also, I’m a funny person but I like watching romantic movies. You can see more Alibaba Cloud services on our website.

Follow
Activities(19) Posts(18) Series(2) Areas of Expertise Following Followers
Areas of Expertise

Following (4)

See All

Followers (4)

See All

New Recovery Tool to help with CrowdStrike issue impacting Windows endpoints

As a follow-up to the CrowdStrike Falcon agent issue impacting Windows clients and servers, Microsoft has released an updated recovery tool with two r...

Hướng dẫn sửa lỗi BSOD tạm thời sau khi cập nhật CrowdStrike trên Windows

Giải pháp tạm thời cho vấn đề màn hình xanh BSOD (Blue Screen of Death) sau khi cập nhật CrowdStrike trên ngày 19 tháng 7 năm 2024 bằng cách rename th.

Sử dụng Alibaba Cloud Model Studio với Python SDK

Hướng dẫn Sử dụng Alibaba Cloud Model Studio với Python SDK tạo chatbot đơn giản như GPTChat

Alibaba Cloud Model Studio là gì ?

Alibaba Cloud Model Studio, một nền tảng điện toán đám mây cho phép bạn xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình học máy.

Câu chuyện về cuộc chiến chống ransomware

Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ, nếu để càng lâu thì tổn thất ngày càng lớn, do đó đã đưa ra quyết định thương lượng với Hacker thông qua email cá nhân.

Bóng ma Ransomware

Câu chuyện hư cấu này dựa trên những sự kiện có thật, nhằm cảnh báo mọi người về nguy cơ của virus Ransomware và tầm quan trọng của việc bảo vệ hệ thống mạng.

Alibaba Cloud là gì ?

Alibaba Cloud, còn được gọi là Aliyun, là một nền tảng điện toán đám mây cung cấp một loạt các dịch vụ cho doanh nghiệp và cá nhân.

Alibaba Cloud Academy

Alibaba Cloud Academy cung cấp một loạt các khóa đào tạo để giúp bạn tìm hiểu về các sản phẩm và giải pháp của Alibaba Cloud.

Terraform là gì ?

Terraform là một công cụ mã hóa cơ sở hạ tầng (Infrastructure as Code - IaC) được sử dụng để quản lý cơ sở hạ tầng đám mây.

Tìm hiểu Docker Swarm

Docker Swarm là công cụ native clustering cho Docker. Cho phép ta có thể gom một số Docker host lại với nhau thành dạng cụm (cluster) và ta có xem nó .

Docker nâng cao

Docker là một platform cung cấp cho cho chúng ta những công cụ và service để có thể building, deploying và running program của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng bằng các container.

Docker là gì ?

Docker là một open platform cung cấp cho người sử dụng những công cụ và service để người sử dụng có thể đóng gói và chạy chương trình của mình trên các môi trường khác nhau một cách nhanh nhất.

DevOps là gì ?

DevOps là sự kết hợp của từ Development (phát triển tính năng sản phẩm) + Operations (vận hành)

Cài đặt OpenSSH Server trên Windows

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn Cài đặt OpenSSH Server trên Windows bằng tính năng OpenSSH

Hướng dẫn chuyển server Windows lên Alibaba Cloud bằng Server Migration Center (SMC)

Bài viết này hướng dẫn chuyển server Windows lên Alibaba Cloud bằng Server Migration Center (SMC) sử dụng Alibaba Cloud Migration Tool

Hướng dẫn chuyển server Linux lên Alibaba Cloud bằng Server Migration Center (SMC) thông qua go2aliyun_client

Bài viết hướng dẫn chuyển server Linux lên Alibaba Cloud bằng Server Migration Center (SMC) thông qua go2aliyun_client

Hướng dẫn chuyển server Linux lên Alibaba Cloud bằng Server Migration Center (SMC) thông qua SSH

Bài viết hướng dẫn chuyển server Linux lên Alibaba Cloud bằng Server Migration Center (SMC) thông qua SSH

Server Migration Center (SMC) là gì ?

Server Migration Center (SMC) là một nền tảng giúp người dùng dễ dàng di chuyển dữ liệu đa nền tảng và môi trường được phát triển bởi Alibaba Cloud.