×
Link Vision

Giới thiệu về Link Vision của Alibaba Cloud để dựng Camera AI tại thị trường Việt Nam

Link Vision, dịch vụ của Alibaba Cloud, là một giải pháp giám sát video thông minh tích hợp công nghệ Internet of Things (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI.

Alibaba Cloud Link Vision Video Service: An IoT Solution for the Security Industry

This article discusses how Alibaba Cloud's Link Vision Video Service can help the security industry with Internet of Things (IoT) technology.