×

Tran Phuc Hau

262 Reputation

I am a Technical Manager at Vinahost, Vinahost is a partner of AlibabaCloud in Vietnam. I love researching new technology. Also, I’m a funny person but I like watching romantic movies.

Follow
Activities(11) Posts(10) Series(2) Areas of Expertise Following Followers
Areas of Expertise

Following (3)

See All

Followers (1)

See All
Latest Comments

DevOps trên Alibaba Cloud

Created by Tran Phuc Hau

Một số dịch vụ DevOps phổ biến chạy trên Alibaba Cloud : Container Service for Kubernetes (ACK), Elastic Compute Service (ECS), Serverless Kubernetes, Function Compute, API Gateway, và Log Service

Server Migration Center (SMC)

Created by Tran Phuc Hau

Server Migration Center (SMC) là một nền tảng giúp người dùng dễ dàng di chuyển dữ liệu đa nền tảng và môi trường được phát triển bởi Alibaba Cloud.