×
Community Blog Series DevOps trên Alibaba Cloud
+ New Series

DevOps trên Alibaba Cloud

Một số dịch vụ DevOps phổ biến chạy trên Alibaba Cloud : Container Service for Kubernetes (ACK), Elastic Compute Service (ECS), Serverless Kubernetes, Function Compute, API Gateway, và Log Service

DevOps là gì ?

DevOps là sự kết hợp của từ Development (phát triển tính năng sản phẩm) + Operations (vận hành)

Docker là gì ?

Docker là một open platform cung cấp cho người sử dụng những công cụ và service để người sử dụng có thể đóng gói và chạy chương trình của mình trên các môi trường khác nhau một cách nhanh nhất.

Docker nâng cao

Docker là một platform cung cấp cho cho chúng ta những công cụ và service để có thể building, deploying và running program của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng bằng các container.

Tìm hiểu Docker Swarm

Docker Swarm là công cụ native clustering cho Docker. Cho phép ta có thể gom một số Docker host lại với nhau thành dạng cụm (cluster) và ta có xem nó .

Terraform là gì ?

Terraform là một công cụ mã hóa cơ sở hạ tầng (Infrastructure as Code - IaC) được sử dụng để quản lý cơ sở hạ tầng đám mây.

Loading more…